Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Date: 2023-06-15
Time: 04:39

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2010-1011.html
Go to Source

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

RSS från riksdagen

sfs 2010:2010:1011 
t.o.m. SFS 2023:391  
Lagens tillämpningsområde och syfte

1 § Denna lag gäller hantering, överföring, import och export
av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande
och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand-
och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand 2010-07-01