Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Date: 2023-04-01
Time: 04:36

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1996-1515.html
Go to Source

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

RSS från riksdagen

sfs 1996:1996:1515 
t.o.m. SFS 2022:1873  
Regeringskansliets uppgifter

1 § Regeringskansliet har till uppgift att bereda
regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och
statsråden i deras verksamhet.

Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på
Regeringskansliet. Förordning 1996-12-17