Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Date: 2023-03-31
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1994-193.html
Go to Source

Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

RSS från riksdagen

sfs 1994:1994:193 
t.o.m. SFS 2022:1716  
1 § I denna förordning finns föreskrifter om tillämpningen av lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
(upphovsrättslagen) med avseende på andra länder och mellanstatliga
organisationer.

Vid tillämpningen av upphovsrättslagen skall den som är 1994-04-14