Högskoleförordning (1993:100)

Date: 2023-06-02
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1993-100.html
Go to Source

Högskoleförordning (1993:100)

RSS från riksdagen

sfs 1993:1993:100 
t.o.m. SFS 2023:83  
1 kap. Allmänna bestämmelser

Universitet och högskolor med staten som huvudman

1 § I denna förordning finns det i anslutning till
högskolelagen (1992:1434) bestämmelser om universitet och
högskolor som staten är huvudman för. Dessa universitet och
högskolor och deras benämning 1993-02-04