Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Date: 2023-06-02
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2001-911.html
Go to Source

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

RSS från riksdagen

sfs 2001:2001:911 
t.o.m. SFS 2023:95  
Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som
skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar
och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.

De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall 2001-11-22