Skatteförfarandelag (2011:1244)

Date: 2023-02-07
Time: 03:38

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2011-1244.html
Go to Source

Skatteförfarandelag (2011:1244)

RSS från riksdagen

sfs 2011:2011:1244 
t.o.m. SFS 2023:22  
AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER

1 kap. Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag
av skatter och avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH 2011-12-01