Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Date: 2023-02-08
Time: 03:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2003-460.html
Go to Source

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

RSS från riksdagen

sfs 2003:2003:460 
t.o.m. SFS 2023:39  
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av
forskning som avser människor och biologiskt material från
människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till
sådan forskning.

Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och
respekten för 2003-06-05