Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

Date: 2023-02-18
Time: 03:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2019-502.html
Go to Source

Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

RSS från riksdagen

sfs 2019:2019:502 
t.o.m. SFS 2022:1070  
Uppgifter

1 § Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som
rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt,
visering, mottagande av asylsökande inklusive boenden,
anvisning till kommuner av ensamkommande barn och nyanlända,
självmant återvändande, 2019-06-27