Förordning (2023:116) om gasprisstöd

Date: 2023-03-17
Time: 03:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-116.html
Go to Source

Förordning (2023:116) om gasprisstöd

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:116 
 
/Träder i kraft I:2023-03-21/
Inledande bestämmelse

1 § Ersättning får, om det finns medel, lämnas enligt denna
förordning till gasnätsföretag som ger stöd till
gaskonsumenter för att mildra effekterna av höga gaspriser
(gasprisstöd).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 2023-03-09