Förordning (2023:344) om offentliggörande av vissa stora företags inkomstskatterapporter

Date: 2023-07-13
Time: 04:40

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-344.html
Go to Source

Förordning (2023:344) om offentliggörande av vissa stora företags inkomstskatterapporter

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:344 
 
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2023:340) om offentliggörande av vissa stora företags
inkomstskatterapporter.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Inlämnande till Bolagsverket

2 § 2023-06-01