Förordning (2023:542) om tidskoefficienter för beräkning av underlag för statliga stöd

Date: 2023-09-23
Time: 04:39

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-542.html
Go to Source

Förordning (2023:542) om tidskoefficienter för beräkning av underlag för statliga stöd

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:542 
 
/Träder i kraft I:2023-10-01/
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 11 §
regeringsformen.

2 § Boverket får meddela föreskrifter om tidskoefficienter för
beräkning av underlag för statliga lån, bidrag eller andra
statliga stöd som rör ny- eller ombyggnad 2023-09-14