Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)

Date: 2023-09-26
Time: 04:40

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2021-955.html
Go to Source

Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)

RSS från riksdagen

sfs 2021:2021:955 
t.o.m. SFS 2023:550  
1 kap. Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Förordningen gäller inte för riksdagen och dess myndigheter.

2 § För Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och sådana 2021-10-28