Förordning (2023:650) om balanstal för år 2024

Date: 2023-11-16
Time: 03:35

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-650.html
Go to Source

Förordning (2023:650) om balanstal för år 2024

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:650 
 
/Träder i kraft I:2024-01-01/
1 § Balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§
socialförsäkringsbalken ska vara 1,1295 för år 2023-11-09