Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Date: 2023-11-18
Time: 03:38

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2015-665.html
Go to Source

Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

RSS från riksdagen

sfs 2015:2015:665 
t.o.m. SFS 2023:658  
1 § De myndigheter som anges i bilaga 1 till denna förordning
ska ha anslutit sig till Statens servicecenters lönerelaterade
tjänster senast vid den tidpunkt som anges i bilagan.
Förordning (2021:228).

2 § De myndigheter som anges i bilaga 2 till denna förordning
ska 2015-11-12