Förordning (2023:725) om ränta för år 2024 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Date: 2023-11-30
Time: 03:36

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-725.html
Go to Source

Förordning (2023:725) om ränta för år 2024 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:725 
 
/Träder i kraft I:2024-01-01/
1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den
lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,79 2023-11-23