Förordning (2023:133) om producentansvar för däck

Date: 2024-01-04
Time: 03:33

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-133.html
Go to Source

Förordning (2023:133) om producentansvar för däck

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:133 
 
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för
utökat producentansvar för hantering av uttjänta däck.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

– 15 kap. 12 § i fråga om 15 och 36 §§,

– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 9, 10, 35 och 44 §§,

– 15 2023-03-16