Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Date: 2024-01-05
Time: 03:36

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1999-1134.html
Go to Source

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

RSS från riksdagen

sfs 1999:1999:1134 
t.o.m. SFS 2023:806  
1 § Med belastningsregister avses i denna förordning det
register som förs med stöd av lagen (1998:620) om
belastningsregister.

Belastningsregistrets innehåll

Allmänna uppgifter

2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3, 4 eller
4 a § lagen (1998:620) om 1999-12-02