Förordning (2024:193) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

Date: 2024-04-03
Time: 04:36

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2024-193.html
Go to Source

Förordning (2024:193) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

RSS från riksdagen

sfs 2024:2024:193 
 
/Träder i kraft I:2024-05-01/
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 8 § lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i
koldioxidutsläppsklasser i fråga om 4 och 5 §§,

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 7 §, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga 2024-03-27