Förordning (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten

Date: 2023-02-17
Time: 03:38

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2022-1718.html
Go to Source

Förordning (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten

RSS från riksdagen

sfs 2022:2022:1718 
t.o.m. SFS 2023:60  
Uppgifter

Ansvarsområde

1 § Polismyndighetens huvudsakliga uppgifter och ansvar
framgår av polislagen (1984:387). Myndighetens uppgifter och
ansvar framgår också av polisförordningen (2014:1104) och av
andra författningar.

2 § Myndigheten ska

1. bedriva verksamheten på 2022-12-08