Förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

Date: 2023-02-18
Time: 03:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2017-1028.html
Go to Source

Förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

RSS från riksdagen

sfs 2017:2017:1028 
t.o.m. SFS 2022:1358  
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 23 kap. 24 § rättegångsbalken i fråga om 4 §,

– 48 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken i fråga om
5 §,
– 1 § lagen (2018:160) om försök med
tillgänglighetsdelgivning i brottmål i fråga om 6 §,

– 8 kap. 7 § regeringsformen 2017-11-09