Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Date: 2023-03-31
Time: 04:33

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1994-1551.html
Go to Source

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

RSS från riksdagen

sfs 1994:1994:1551 
t.o.m. SFS 2022:1784  
1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om frihet från och
återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från
tredje land i vissa fall. I lagen finns även bestämmelser om
beräkning av tull och skatt i vissa fall. Lag (2008:1413).

2 § Har 1994-12-15