Förordning (1996:1036) om underhållsstöd

Date: 2023-03-31
Time: 04:33

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1996-1036.html
Go to Source

Förordning (1996:1036) om underhållsstöd

RSS från riksdagen

sfs 1996:1996:1036 
t.o.m. SFS 2022:1598  
Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning ges föreskrifter om underhållsstöd
enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1697).

2 § I de fall som anges i 106 kap. 8 § 1
socialförsäkringsbalken ska den som ansvarar för inrättningen
när ett barn skrivs in 1996-10-31