Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag

Date: 2023-05-06
Time: 04:38

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-230.html
Go to Source

Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:230 
 
/Träder i kraft I:2023-05-08/
Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ett förfarande för
stöd till företag för att mildra effekterna av höga elpriser
(elstöd).

2 § Skatteverket prövar frågor enligt denna lag.

Rätt att meddela föreskrifter om 2023-05-04