Förordning (2023:233) om elstöd till företag

Date: 2023-05-09
Time: 04:33

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-233.html
Go to Source

Förordning (2023:233) om elstöd till företag

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:233 
 
/Träder i kraft I:2023-05-09/
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till
företag för att mildra effekterna av höga elpriser (elstöd).

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 6 kap. 4 § ellagen (1997:857) i fråga om 20 §,

– 8 2023-05-08