Ellag (1997:857)

Date: 2023-05-10
Time: 04:37

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-857.html
Go to Source

Ellag (1997:857)

RSS från riksdagen

sfs 1997:1997:857 
t.o.m. SFS 2023:238  
1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om elnätsverksamhet,
ansvaret för det nationella elsystemet och handel med el.
Lag (2022:596).

2 § /Upphör att gälla U:2023-06-01/
Lagen är indelad i följande kapitel:

– 1 kap. Inledande 1997-11-20