Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Date: 2023-05-10
Time: 04:37

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1999-716.html
Go to Source

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

RSS från riksdagen

sfs 1999:1999:716 
t.o.m. SFS 2023:246  
Definitioner

1 § Med schablonberäkningsområde avses i denna förordning ett
område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av
el ska mätas och beräknas. Förordning (2016:352).

1 a § Med inmatningspunkt avses i denna förordning den
punkt där en 1999-07-08