Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Date: 2023-05-25
Time: 04:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1998-896.html
Go to Source

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

RSS från riksdagen

sfs 1998:1998:896 
t.o.m. SFS 2023:51  
Myndigheternas ansvar

1 § De statliga myndigheter som anges i denna förordning har
var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över
hushållningen med mark- och vattenområden. Myndigheterna ska
i samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av frågor
om hushållningen med 1998-06-25