Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

Date: 2023-05-25
Time: 04:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2003-615.html
Go to Source

Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

RSS från riksdagen

sfs 2003:2003:615 
t.o.m. SFS 2023:64  
Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter
till lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor. De uttryck och benämningar som används i lagen har
samma betydelse i denna förordning.

För etikprövning enligt lagen finns 2003-10-09