Utlänningslag (2005:716)

Date: 2023-05-25
Time: 04:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2005-716.html
Go to Source

Utlänningslag (2005:716)

RSS från riksdagen

sfs 2005:2005:716 
t.o.m. SFS 2023:56  
1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna
bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

– lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna
bestämmelser (1 kap.),

– villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas
och arbeta i 2005-09-29