Förordning (2002:231) om upphävande av vissa författningar inom det sociala området

Date: 2023-05-26
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2002-231.html
Go to Source

Förordning (2002:231) om upphävande av vissa författningar inom
det sociala området

RSS från riksdagen

sfs 2002:2002:231 
 
Regeringen föreskriver att följande fyra förordningar och andra
författningar skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2002:

1. brevet (1941:756) till Medicinalstyrelsen angående rätt för
legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran
på läkarbanan åtnjuta 2002-04-25