Taxitrafikförordning (2012:238)

Date: 2023-05-26
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2012-238.html
Go to Source

Taxitrafikförordning (2012:238)

RSS från riksdagen

sfs 2012:2012:238 
t.o.m. SFS 2022:1481  
1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
taxitrafiklagen (2012:211).

2 § De begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i taxitrafiklagen (2012:211) och lagen
(2001:559) om 2012-05-03