Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Date: 2023-05-27
Time: 04:37

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2010-110.html
Go to Source

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

RSS från riksdagen

sfs 2010:2010:110 
t.o.m. SFS 2022:1857  
AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

I Inledande bestämmelser, definitioner och förklaringar

1 kap. Innehåll m.m.

1 § Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet
genom de sociala försäkringar samt andra ersättnings- och
bidragssystem som behandlas i avdelningarna 2010-03-04