Skolförordning (2011:185)

Date: 2023-06-02
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2011-185.html
Go to Source

Skolförordning (2011:185)

RSS från riksdagen

sfs 2011:2011:185 
t.o.m. SFS 2023:327  
1 kap. Inledande bestämmelser

Förordningens innehåll

1 § /Upphör att gälla U:2023-07-02/
I denna förordning finns följande kapitel:

– inledande bestämmelser (1 kap.),

– huvudmän (2 kap.),

– lärotider (3 kap.),

– elever (4 kap.),

– utbildningen (5 kap.),

– 2011-02-24