Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Date: 2023-12-02
Time: 03:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2008-1002.html
Go to Source

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

RSS från riksdagen

sfs 2008:2008:1002 
t.o.m. SFS 2023:582  
Uppgifter

Verksamhetsområde

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för
frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,
i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.
Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en 2008-11-20