Förordning (2023:727) om statligt stöd till färjetrafik till och från Gotland

Date: 2023-12-02
Time: 03:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2023-727.html
Go to Source

Förordning (2023:727) om statligt stöd till färjetrafik till och från Gotland

RSS från riksdagen

sfs 2023:2023:727 
 
/Träder i kraft I:2023-12-15/
1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd
till företag som bedriver reguljär färjetrafik mellan Gotland
och det svenska fastlandet.

Syftet med stödet är att mildra de effekter på frakt- och
biljettpriser som är en 2023-11-30