Upphovsrättsförordning (1993:1212)

Date: 2023-03-31
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1993-1212.html
Go to Source

Upphovsrättsförordning (1993:1212)

RSS från riksdagen

sfs 1993:1993:1212 
t.o.m. SFS 2022:1715  
1 § I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Förordning (2014:883).

Framställning av exemplar inom arkiv och bibliotek

2 § Med framställning av exemplar för 1993-11-25